HAPPY AT WORK

Projekt Happy at Work s polnim imenom PRIPRAVLJANJE MLADIH NA TRG DELA IN ZADOVOLJSTVO PO COVID PANDEMIJI se s svojim osrednjim ciljem osredotoča na pripravo mladih na vstop na trg dela preko razvijanja njihove psihološke prožnosti in celostnega dviga kompetenc, s čimer se razvija tudi njihov aktiven doprinos k družbi.

V času epidemije COVID-19 in po njej so se na trgu dela izpostavile številne spremembe (npr. digitalizacija delovnih procesov) in problemi mladostnikov pri zaposlovanju (npr. težave z duševnim zdravjem,  zadovoljstvom na delovnem mestu).

Osrednji cilj projekta je torej izobraževanje mladih o vstopu na trg dela v času epidemije COVID-19 in po njej, pri čemer program povezuje različne vidike (npr. vodstvene in digitalne kompetence) in pomembne teme (duševno zdravje, zelene zaposlitve) na spreminjajočem se trgu dela. Projekt ne obravnava le tehničnih vidikov zaposlitve, temveč daje ključni poudarek tudi psihološkim vidikom zaposlitve.

Izvajanje projektnih aktivnosti bo udeležencem v projektu zagotovilo več koristi:
• Pridobivanje pomembnih veščin za uspešno sodelovanje na novem trgu dela po pandemiji COVID-19 ter odpiranje novih priložnosti v smislu dostopa znanja in potrebnih veščin.
• Osvajanje veščin za samoregulacijo, emocionalno odpornost, spoprijemanje s težavami v duševnem zdravju in izgradnjo samodiscipline.
• Krepitev kompetenc spoprijemanja s konflikti in vodstvenih kapacitet.
• Grajenje kompetenc za zeleno zaposlovanje in krepitev prepoznavanja okoljskih problemov ter tega, kako izbira poklica dolgoročno vpliva na naš doprinos k družbi.

Organizirali bomo tudi mednarodni virtualni dogodek, na katerem bodo udeleženci imeli priložnost za mreženje, izmenjavo znanj in izkušenj. Pripravili bomo izobraževalna gradiva za udeležence in širšo javnost.

Projekt, katerega nosilec je INŠTITUT AVISENSA, KAMNICA, izvajamo v mednarodnem partnerstvu – skupaj s partnerjem iz Španije: ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA

Mednarodno sodelovanje med komplementarnima partnerjema rezultira v prenosu znanja, dobrih praks in metodologij za krepitev in dvig kompetenc ter povečanem dometu projekta.

Za ukrep so bila prejeta finančna sredstva Evropske unije.

Sporočilo na tej podstrani odraža samo stališče avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje zadevno sporočilo.

VABLJENI K PREBIRANJU HAPPY EDUKACIJSKIH MATERIALOV! 😊 

TEKOM PROJEKTA SMO Inštitut Avisensa in Asociación Mojo de Caña PRIPRAVILI EDUKACIJSKE MATERIALE V OBLIKI ČLANKOV, KI JIH NAJDETE SPODAJ.

VEČINA JE NAMENJENA MLADIM, NEKAJ PA JE NAMENJENIH MLADINSKIM DELAVCEM OZ. VSEM, KI PROFESIONALNO ALI POLPROFESIONALNO DELATE Z MLADIMI.

SEVEDA PA VSI VABLJENI K PREBIRANJU!

 V ČLANKIH NAJDETE  ZANIMIVE VSEBINE IN KONKRETNE, PRAKTIČNE NAPOTKE.  IZBIRATE LAHKO MED RAZLIČNIMI TEMAMI (npr. duševno zdravje, komunikacija, zaposlovanje).

ČLANKI ZA MLADE:

TEŽKO DIHAM IN TIŠČI ME V PRSIH – KAKO SI LAHKO POMAGAM?

KAKO NAJ UČINKOVITO SPOROČIM, KAR ME TEŽI?

KAKO NAJ KOMUNICIRAM BOLJ SAMOZAVESTNO?

ZAKAJ JE SMART, DA SI POSTAVLJAM CILJE?

SISTEMSKO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE KOT DOBRI ORODJI

POSLAL_A SEM ŽE 15 PROŠENJ ZA DELO PA SEM ŠE KAR BREZ ODGOVORA – KAJ PA ZDAJ?

ZMENEK Z DELODAJALCEM: KAKO OSVOJITI DELODAJALCA NA ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU? # PRVI DEL

ZMENEK Z DELODAJALCEM: KAKO OSVOJITI DELODAJALCA NA ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU? # DRUGI DEL

NA LOV ZA SANJAMI Z MREŽENJEM

ALI POZNAŠ ZELENE ZAPOSLITVE?

ČLANKI ZA ODRASLE, KI DELATE Z MLADIMI:

KAKO SE POGOVARJATI Z MLADIMI, DA BODO ČIM MANJ OBRAMBNI?

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA: KAKO POMAGATI MLADIM PRI GRADNJI MOSTOV NAMESTO ZIDOV?

POMEN SISTEMSKEGA IN KREATIVNEGA RAZMIŠLJANJA PRI DELU Z MLADIMI

PONOVNO ROJSTVO, NE RENESANSA – KAJ SE ZARES SKRIVA POD DEFINICIJO ZELENIH DELOVNIH MEST?

VABLJENI ŠE K PREGLEDU LITERATURE IN UPORABNIH VSEBIN!  😊

ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO MODULOV HAPPY AT WORK SMO IZVEDLI ŠTUDIJ LITERATURE IN DOBRIH PRAKS. ZBRANE VIRE, KI SO BILI V POMOČ NAM,  SEDAJ DELIMO Z VAMI.

V dokumentu Literatura modulov najdete vire in kratke opise strokovnih člankov za nadaljnje branje. V dokumentu Dobre prakse najdete vire in opise poljudnih, uporabnih vsebin.

Oba dokumenta obravnavata tematike iz Happy modulov:

Postavljanje ciljev in planiranje za uspeh / Emocionalna regulacija in duševno zdravje / Upravljanje konfliktov in vodstvene kompetence / Sistemsko in kreativno mišljenje.

Zbrane vsebine vam lahko služijo kot pomoč na osebni in poklicni poti. Najdete jih v slovenski in angleški različici.

LITERATURA MODULOV (SLO)

MODULES LITERATURE (ANG)

DOBRE PRAKSE IN VSEBINE (SLO)

BEST PRACTICES  (ANG)