BOLJE NAS SPOZNAJTE

Avisensa, Inštitut za psihologijo svetovanje in izobraževanje, je namenjen podpori posameznikom (odraslim in mladostnikom), ki se soočajo z obremenitvami, znižanim počutjem in težavami v duševnem zdravju.

 • S svojimi storitvami vam pomagamo do boljšega duševnega zdravja in počutja, kakovostnih  medosebnih odnosov in razvoja veščin za spoprijemanje z obremenitvami.
 • Izpostavljamo pomen preventive – ukvarjamo se tudi s posamezniki, ki nimajo specifičnih težav, si pa želijo novih spoznanj o sebi in višje ravni zadovoljstva ter kakovosti življenja.
 • Z ozaveščanjem (družbena omrežja, projekti, izobraževanja) premagujemo stigmo, povezano z duševnimi težavami.

Ustvarjamo skupnost vseh ljudi, ki si želite kakovostnih informacij in strokovne ponudbe, vezane na duševno zdravje.

Kdo smo…

asist. NINA PIBERČNIK, mag. psih.,
ustanoviteljica in strokovna vodja

 • MAGISTRICA PSIHOLOGIJE
 • S strokovnim izpitom iz zdravstvene dejavnosti
 • Zaključen Praktikum II iz vedenjskih in kognitivnih terapij (vključenost v Praktikum III)
 • Asistentka za predmetno področje “psihologija”
 • Certificirana mediatorka
 • Certificirana trenerka mehkih veščin

»Odkar sem prvič prestopila vrata fakultete, sem vedela, da sem se odločila prav – za psihologijo, znanost, v kateri vedno znova najdem svojo srčnost in veselje do dela.

Želim se posvečati pomembnosti duševnega zdravja in preventivi, prav tako pa ozaveščati o vsakdanjih načinih skrbi zase. Verjamem, da ima vsak v sebi moč, ki jo ob ustrezni podpori ponovno odkrije. Želim spodbujati miselnost, da je duševno zdravje enako pomembno kot fizično, poseganje po psiholoških storitvah pa bi zato moralo biti ne-stigmatizirano.

Sem iskalka lepega in zagovornica kakovostnega, vedno pripravljena na sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Leta so minila, odkar se je vizija o Avisensi prvič pojavila v mojih mislih. In tukaj je. Da lahko z zanosom opravljam svoj poklic. Da lahko pomagam vam.«

Zunanja sodelavka

KAJA SEL, mag. psih.

 • MAGISTRICA PSIHOLOGIJE
 • Zaključen Praktikum II iz vedenjskih in kognitivnih terapij

»Kot psihologinja želim ljudem predati znanje o duševnem zdravju, njihovem psihičnem delovanju ter jih seznanjati s tehnikami, ki jim bodo omogočale lažje spoprijemanje z življenjskimi ovirami.

Verjamem, da poznavanje področja duševnega zdravja vodi k boljši kvaliteti življenja, ki sodi med pomembnejše vrednote današnje družbe. Psihologija nam omogoča, da stopimo v stik s samim seboj, se boljše spoznamo in preko tega lažje dosegamo zastavljene cilje.

Pri svojem delu se zavzemam za strokovnost in kvaliteto izvedenih storitev, pri čemer mi pomagata moja odprtost in interes za sočloveka.«

TRI NAKLJUČNA DEJSTVA O INŠTITUTU

Verjamemo v vseživljenjsko učenje, zato tudi mi znanje in storitve ves čas razvijamo.

Sestanki in projekti so polni idej, zavzetosti in analiz, prav tako pa ne sme zmanjkati bele kave.

Vedno zagovarjamo pomen duševnega zdravja in se zavzemamo za preventivno delo na sebi.

AVISENSINE VREDNOTE

STROKOVNOST. EMPATIJA. RAZUMEVANJE. VARNOST. POGUM.