IndividuUM

Projekt IndivuduUM – Razvoj sistema za analizo intenzivnih vzdolžnih podatkov in pripravo personaliziranih poročil – se izvaja v sodelovanju med Inštitutom Avisensa in Oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

V okviru projekta bodo pod vodstvom doc. dr. Saše Zorjan v sodelovanju z Nino Piberčnik, mag. psih., sodelovali študenti_ke psihologije, informatike in tehnologij komuniciranja, medijskih komunikacij ter prevajalskih študij.

Namen projekta je razviti prilagodljiv sistem za analizo podatkov, ki bo raziskovalcem in praktikom na področju psihologije omogočal pripravo personaliziranih poročil na podlagi analize podatkov, zbranih z intenzivnimi vzdolžnimi raziskovalnimi načrti (kot na primer z metodo vzorčenja izkušenj ali dnevniškimi raziskavami). Poročila, ki bodo generirana s pomočjo sistema, bodo posameznikom omogočala vpogled v dinamiko počutja, mišljenja in čustvovanja v obdobju sodelovanja v raziskavi ali spremljanja v obravnavi.

K uresničevanju ciljev bomo sodelujoči prispevali preko naslednjih aktivnosti:

1. načrtovanje in izvedba raziskave za spremljanje počutja, upravljanje s čustvi, ter nekaterih dejavnikov, ki k temu prispevajo (npr. kvaliteta spanja),
2. priprava teoretičnega elaborata na podlagi pregleda literature s področja učinkovitega podajanja personaliziranih rezultatov udeležencem. Na tem elaboratu bodo personalizirana poročila temeljila. Omenjena aktivnost bo potekala hkrati z izvedbo raziskave in zbiranjem podatkov,
3. konkretno definiranje različnih vsebinskih delov personaliziranih poročil ter priprava oblikovne zasnove grafične podobe poročila,
4. načrtovanje in implementacija sistema za analizo in generiranje personaliziranih poročil,
5. priprava spletne strani za informiranje širše javnosti o projektu, aktivnostih in implementiranem sistemu za generiranje poročil, ter
6. evalvacija personaliziranih poročil za udeležence raziskave, generiranih s pomočjo implementiranega sistema.

Projekt je financiran v okviru razpisa Študentski izzivi Univerze v Mariboru.