ZA PODJETJA IN USTANOVE

Zavedamo se, da je za duševno zdravje potrebno poskrbeti na vseh področjih življenja posameznikov, zato nudimo individualne in skupinske storitve za zasebna in javna podjetja, šole, društva in druge organizacije.

Posamezno storitev, njeno vsebino in procese, popolnoma prilagodimo specifičnim potrebam vaše ciljne skupine.

NUDIMO VAM:

 • Individualno psihološko svetovanje (v živo ali spletno) za posameznike vaše ciljne skupine.
 • Telefonsko psihološko svetovanje.
 • Delavnice in predavanja.
 • Skupinske psihološke trening programe za razvoj veščin na določenem področju.
 • Mediacijo za razreševanje medosebnih konfliktov.
 • Pripravo člankov, raznih vsebin in gradiv, vezanih na tematiko psihologije in duševnega zdravja.
 • Pomoč pri snovanju projektov ali spletnih strani, kjer je dobrodošlo znanje psihologije.

VSEBINE, NA KATERIH LAHKO DELAMO, SO:

 • razumevanje psihičnega delovanja,
 • miselna naravnanost in spoprijemanje s konflikti,
 • samopodoba, samospoštovanje, samoučinkovitost,
 • emocionalna samoregulacija,
 • asertivna komunikacija,
 • motivacija,
 • čuječnost in sprostitvene tehnike,
 • časovna perspektiva in usklajevanje zasebnega ter službenega življenja.

Zraven teh primerov obstaja še širok nabor drugih vsebin, ki jih lahko vključimo v naše sodelovanje.

Z veseljem se sestanemo z vami, analiziramo vaše želje in potrebe, ter skupaj zastavimo akcijski načrt delovanja. Uporabimo storitve, ki vam najbolj odgovarjajo.

Obseg, trajanje in cena posamezne storitve: po dogovoru.