MEDIACIJA PRI AVISENSI

Ključno je, da vzdržujemo dobre medosebne odnose. Vplivajo namreč na naše duševno zdravje in življenjsko zadovoljstvo.

Včasih se med nami in bližnjo osebo (npr. partnerjem, prijateljem, starši) pojavijo nesporazumi. Takrat je mediacija dobrodošla rešitev za reševanje problemov in krepitev odnosa.

Naj vaju spremlja pogum, da rešita nesporazume in okrepita odnos.

MEDIACIJA je postopek mirnega reševanja konfliktov med dvema osebama (strankama – mediantoma). To počneta s pomočjo tretje nevtralne osebe – psihologinje mediatorke.

Mediatorka vodi proces, v katerem medianta ugotavljata, kaj je bistvo spora in izrazita svoje želje, bojazni in težave. Ob tem iščeta skupne rešitve in odločata o izidu.

Si želite:

  • hitro razrešiti medosebne konflikte,
  • iskati zase sprejemljive rešitve,
  • ohraniti ali na novo vzpostaviti bližnji odnos, zaupanje in spoštovanje,
  • zaživeti polnejše in z manj stresa?

V zahodnem svetu je mediacija uveljavljen način reševanja sporov. Naj pomaga tudi vam.

Nudimo TRANSFORMATIVNO MEDIACIJO. To je vrsta mediacije, ki upošteva vaše notranje doživljanje.

Zraven reševanja problemov vam ponuja transformacijo – spremembe se dogajajo v vas, v bližnji osebi in v vajinem odnosu. V procesu spoznavate drugega in sebe, razvijate pozitivno komunikacijo, strpnost in asertivnost.

Mediatorka je psihologinja, ki ustvarja varen in zaupen odnos. Tekom procesa vaju empatično opolnomoča.

Mediacija je strogo zaupna. Vključitev obeh mediantov v proces je prostovoljna.

Ponujamo tudi mediacijo v angleščini. | We provide mediation in English.

Trajanje in cena: glejte cenik.