AWARE

Projekt AWARE s polnim imenom OPOLNOMOČENJE MLADIH ZA PREPOZNAVO IN INFORMIRANO ODZIVANJE NA RAZLIČNE OBLIKE NASILJA V INTIMNO-PARTNERSKIH ODNOSIH V KATERIH SODELUJEJO SAMI ALI DRUGE OSEBE naslavlja nasilje v intimno-partnerskih odnosih med mladimi različnih spolnih usmerjenosti. Stremi k ozaveščanju mladostnikov o pomenu, delovanju in preseganju spolnih stereotipov in spolnih vlog, ki jih mladostniki večkrat nevede uporabljajo kot orodje za racionaliziranje nasilnega obnašanja v tovrstnih odnosih.

Projekt nadaljuje in dopolnjuje poslanstvo projekta I can choose to say no, v okviru katerega je bila vzpostavila interaktivna spletna platforma True2You, ki je namenjena ozaveščanju o pojavnosti in preprečevanju nasilja v intimno-partnerskih odnosih med mladimi.

Projekt izvajamo v mednarodnem partnerstvu.

Nosilec projekta je Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), soustvarjamo pa ga:

Inštitut Avisensa in Fundación Indera.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Erasmus+. Za vsebino objave je odgovoren izključno njen avtor. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije.