Avisensa nič napačnih odločitev

KAKO OHRANITI RAVNOVESJE V ČASU EPIDEMIJE IN SPREMEMB

Čas epidemije, ki traja že dobro leto, je zaznamovan z negotovostjo in spremenljivostjo. To lahko pri nas povzroči neugodna čustva in psihične stiske. Vendar se lahko začnemo počutiti bolje:

Avisensina ekipa je …